Minskat avfall en utmaning för byggbranschen

byggsopor, byggavfall, think pinks sopberg
Byggbranschen står idag för 25 procent av allt avfall som produceras. En ny guide visar vägen mot framtida avfallsfria byggarbetsplatser och kommer att presenteras på ett avslutningsseminarium den 17 april som arrangeras på Skanskas kontor i Oslo och online.

Byggbranschen står idag för cirka 25 procent av allt avfall som produceras. En ny guide ska visa vägen mot en framtida avfallsfria byggarbetsplatser och kommer presenteras på ett seminarium den 17 april.

Genom det norska forskningsprojektet Conzerw har forskningsinstitutet Sintef, byggföretaget Skanska med sitt norska dotterbolag Skanska Husfabrikken, byggmaterialleverantören Optimera och avfalls- och miljöföretaget Norsk Gjenvinning under de senaste fyra åren undersökt hur den enorma mängden avfall från olika byggprojekt kan minskas. Tillsammans har de tagit fram en guide som ger råd om hur man kan uppnå en minskning av avfall och utnyttja material på ett bättre och mer effektivt sätt.

– Syftet är att bidra till avfallsminskning och bättre resursutnyttjande inom byggbranschen, genom ökad kunskapsnivå inom området och praktiska råd och tips. Guiden har tagits fram med tanke på nya byggprojekt, men mycket av innehållet är även relevant för renoveringsprojekt, säger Pablo Gonzalez, senior miljörådgivare på Skanska.

Den 17 april anordnar samarbetspartnerna i forskningsprojektet ett avslutande seminarium på Skanska norska huvudkontor samt online där handledare presenterar märkningssystemet som har utvecklats. Här ska beslutsfattare i byggbranschen få goda råd om hur man ställer relevanta krav och sätter upp tydliga ambitioner för avfallsminskning.

Det blir också en paneldebatt, där flera hållbarhetsledare i branschen diskuterar hur man kan lyckas ytterligare att minimera avfallet från byggarbetsplatserna.

”Målet är att vi en dag ska ha helt avfallsfria byggarbetsplatser.”

Potentialen att minska avfallet och öka materialåtervinningen i byggprojekt är enorm. Siffror från Statistiska centralbyrån visar att cirka 1,9 miljarder ton, nästan en fjärdedel av allt avfall som produceras i Norge, kommer från byggbranschen. Avfall från nybyggnation stod för cirka 35 procent av de totala avfallsmängderna, med endast 45 procent återvinningsgrad.

– Målet är att vi en dag ska ha helt avfallsfria byggarbetsplatser. Vi har en lång väg kvar att gå innan vi är där, men vi tror att arbetet som görs genom ConZerW gör det möjligt för branschen att ta viktiga steg i rätt riktning, säger Pablo Gonzalez.

Idag producerar de flesta byggarbetsplatser mellan 35 och 42 kilo avfall per kvadratmeter, medan det för Skanska är cirka 30 kilo avfall per kvadratmeter. Om branschen ska lyckas leverera på de klimat- och miljöambitioner som krävs för att nå de mål Norge och Sverige förbundit sig till genom Parisavtalet måste mängden avfall per kvadratmeter minskas rejält de kommande åren.

Samtidigt påpekas att bättre och smartare materialutnyttjande också kan leda till stora kostnadsbesparingar.

– Arbetet på byggarbetsplatser präglas idag av splittrad information, där tillverkare och leverantörer ofta kopplas in sent. Det gör det svårt att minimera mängden avfall, eftersom arbetet med att minska avfallet och öka resursutnyttjandet måste starta i projektets tidiga fas och fortsätta tills byggnaden står färdig. För att hjälpa till med detta har vi tagit fram ett märkningssystem som tar hänsyn till både avfallsminskning och den cirkulära aspekten, säger Pablo Gonzalez avslutningsvis.

faktaruta slutseminariet conzerw, skanska norge

Här kan du anmäla dig till seminariet

Läs fler miljönyheter inom byggbranschen

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se