Så minskar skogsbruket Sveriges klimatpåverkan

Norrländsk fjällnära skog i åre kommun
Skogsägarföreningen Norra Skogs medlemmar bidrar varje år med hela 7,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att den svarta kolatomen kan ersättas med en grön och Sverige kan därmed exportera klimatnytta. Foto: Per Eriksson

Världen står inför stora klimatutmaningar. Användningen av fossila råvaror som olja och kol leder till stora utsläpp av växthusgaser i atmosfären. 27.000 skogsägare i norra Sverige äger och brukar sina skogsfastigheter på ett sätt som innebär att de bidrar till en positiv klimateffekt.

– Summeringen av våra medlemmars skogsinnehav, brukande och de produkter som kommer från de norrländska skogarna gav en positiv klimateffekt under 2023. Hela minus 7,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter har Norra Skog bidragit med och vi satsar aktivt på att leverera ännu mer klimatminus kommande år, säger Pär Lärkeryd, vd på skogsägarföreningen Norra Skog.

Norra Skogs klimatbidrag på minus 7,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter bygger på två delar där den gemensamma nämnaren är den gröna kolatomens förmåga. För det är i första hand den brukade skogen, som är en växande råvara, som binder koldioxid. När tillväxten i träden minskar skördas de och då skogsägaren levererar den förnyelsebara råvaran till industrier eller förädlingsföretag produceras produkter som har kapacitet att ersätta produkter baserade på fossil råvara. Då uppstår så kallade substitutionseffekten och återigen binds koldioxiden.

”Hela minus 7,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter har Norra Skog bidragit med”

– Våra medlemmars minusbidrag kan ställas mot Sveriges totala territoriella utsläpp som utgör +48 miljoner ton, enligt beräkningar från 2021. Minusbidraget kommer alltså ifrån att medlemmars skogar årligen levererar både tillväxt och biologiskt nedbrytbara produkter till exempelvis bostäder, förpackningar och ännu inte uppfunna lösningar, berättar Pär Lärkeryd.

Ett kooperativtskogsägande utgörs av en mångfald av privata skogsägare som med ett egen engangemang för sin skog och med en långsiktig skogsbrukplan bidrar till att föreningens samlade klimatbidrag. Tillsammans äger föreningens medlemmar även industrier och framtida målsättningar är att långsiktigt säkerställa att skogens alla ekosystemtjänster fortsätter att leverera på bästa sätt samtidigt som belastningen från skogsindustrierna och transporterna minskar.

–  Norra Skogs klimatbidrag är helt nödvändigt i dag och för framtiden. Därför är jag tillsammans med våra medlemmar, medarbetare och samarbetspartners stolt, tacksam och ödmjuk över att få vara verksamma inom den sektor som arbetar med Sveriges viktigaste bidrag i lösningen på klimatfrågan, skogen, avslutar Pär Lärkeryd.

Här kan du läsa fler nyheter om skog och miljö

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se