Knäckta träd ökar risken för granbarkborre

Under vinterns oväder har ovanligt många träd fallit eller knäckts av tung snö i Götaland och Svealand.
Under vinterns oväder har ovanligt många träd fallit eller knäckts av tung snö i Götaland och Svealand. Det ökar risken för angrepp av skadeinsekten granbarkborre. Foto: Per Eriksson

Under de oväder som varit under vintern har ovanligt många träd blåst omkull eller knäckts av tung sön i Götaland och Svealand. Det ger en ökad risk för angrepp av skadeinsikten granbarkborre som gärna söker sig till nedsatta och skadade träd. Enligt Skogsstyrelsen måste de drabbade skogsägarna ta ut de skadade träden för att minska risken för nya angrepp i sommar.

– Skadade träd innebär rena turboeffekten för angrepp av granbarkborre eftersom den väljer skadade och försvagade granar att föröka sig i. Men går skogsägaren igenom sin skog och tar ut de träd som blåst ner eller skadats så minskar vi tillsammans risken för en ny angreppsvåg, säger Lennart Svensson, Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare.

Efter den torra och varma sommaren 2018 exploderade omfattningen av angrepp från skadeinsikten granbarkborre som idag beräknas ha dödat skog till ett värde på minst 20 miljarder kronor sedan dess, främst i landets södra delar. Vid de senaste årens inventering har dock angreppen minskat och därför är det nu viktigt med fortsatta insatser för att angreppen inte ska blossa upp igen.

”På sikt handlar det också om att ha en variation i skogen av trädslag, ålder och skötsel för att minska risken för stormfällningar och omfattande insektsangrepp”.

Under vintern har återkommande snöoväder orsakat stora mängder tung blötsnö som fryst fast och till slut knäckt grenar och stam, så kallade snöbrott. Det finns också nedblåsta granar på många platser som behöver tas omhand.

För att minska risken för angrepp av framför allt granbarkborren rekommenderar Skogsstyrelsen att man ser över sin skog, fäller och tar ut de skadade eller nedblåsta granarna. Även avbrutna grövre trädtoppar behöver forslas bort eller behandlas så att insekter inte kan använda dem för att föröka sig i.

– På sikt handlar det också om att ha en variation i skogen av trädslag, ålder och skötsel för att minska risken för stormfällningar och omfattande insektsangrepp, säger Lennart Svensson.

Den som arbetar i snöskadad och stormfälld skog behöver också tänka på säkerheten. Arbetet medför ökade risker, särskilt om brutna toppar inte fallit till marken utan hänger kvar från knäckta stammar.

Här kan du läsa fler nyheter om skogsmiljö

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se