Nytt mineral upptäckt i Sverige

Den något ljusare kristallen som kan ses mitt i bild är den nyupptäckta mineralen skogbyit.
Den något ljusare kristallen som kan ses mitt i bild är skogbyit. Bild tagen i planpolariserat ljus. Kristallen är cirka 50 mikrometer i diameter. Bilden till höger visar statsgeolog Erik Jonsson i fält. Foto: Erik Jonsson/Stefan Luth/SGU

Nu är det officiellt – ett nytt mineral har upptäckts i Sverige. Mineralet som fått namnet skogbyit uppges vara rikt på grundämnena zirkonium, magnesium och mangan och är ett nytt mineral för planeten jorden. Upptäckten gjordes av statsgeolog Erik Johansson som är verksam vid Sveriges geologiska undersökning (SGU). 

EEfter flera hundra år av undersökningar finns det idag totalt omkring 6.000 olika jordiska mineral och utomjordiska material. Det gör att nya mineralupptäckter är mycket mera sällsynta än motsvarande upptäckter inom de biologiska vetenskaperna.

Men Erik Jonsson, statsgeolog vid SGU och adjungerad professor i mineralogi vid Uppsala universitet, gjorde ett nytt spännande mineralfynd. Det gjordes i material från Långban, i västra Bergslagen, ett par mil norr om Filipstad, som är en av de mineralrikaste platserna i världen. Det nya mineralet, som fått namnet skogbyit efter professor Henrik Skogby vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, består av zirkonium, magnesium, mangan, syre och kisel som en speciell kemisk förening.

– Komplexa mineraliseringar utgör på sitt sätt naturliga laboratorier. Ett av de mest avancerade av dessa representeras av de olika mineralassociationer som tidigare delvis bröts i Långbangruvan i den värmländska delen av malmprovinsen Bergslagen, säger Erik Jonsson.

Upptäckten av det zirkoniumrika mineralet uppges utgöra en viktig pusselbit för att förstå hur denna metall kan bete sig i olika geologiska processer.

– Det är särskilt intressant att se att zirkonium, som normalt anses mycket ”stabilt” och svårmobiliserat under geologiska processer, i detta fall verkar ha varit reaktivt och bildat nya mineral under det att berggrunden påverkades av förhöjda tryck och temperaturer, förklarar Erik Jonsson.

Det efterföljande arbetet med att karakterisera mineralet har gjorts i samverkan med forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, Uppsala universitet och Sapienza-universitetet i Rom. Det nya mineralet, har nyligen godkänts av IMA (International Mineralogical Association), det internationella vetenskapliga organ som har hand om mineralsystematik.

Zirkonium är en ganska ovanlig metall. Den används främst i högteknologiska tillämpningar, framför allt då extrem temperaturtålighet är ett krav.

Här kan du läsa fler nyheter inom metall och mineral

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se