Seminarium: Granbarkborren, hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

granbarkborredödad gran
Foto: Per Eriksson

De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Den totala mängden förlorat virke uppgår till mer än 30 miljoner kubikmeter. Utlösande faktorer har varit det varma och torra året 2018 och tidigare stormfällningar. Effekterna har också setts flera år efter torkan. Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

Seminariet kommer att beskriva vad som hänt i Sverige och Europa som en följd av torkan 2018. Väsentliga lärdomar från bekämpningen av granbarkborreangreppen presenteras och aspekter som är viktiga att ta hänsyn till om vi ska kunna minska risken för liknande stora utbrott i framtiden lyfts. Välkommen!

Tid & Plats
Den 29 april kl 13–16.30 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm (Tunnelbana: Odenplan/Rådmansgatan) och Zoom. (Länken skickad dagen innan. Se www.ksla.se)

Här kan du läsa fler nyheter inom skogsmiljö

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se