Solcellsdrivet sorteringsverk från Maskin Mekano

lyckat test genomfördes med att driva ett Maskin Mekano ECO6 sorteringsverk på 100% solenergi
En glimt av framtiden fick vi i Nederländerna då ett lyckat test genomfördes med att driva ett Maskin Mekano ECO6 sorteringsverk på 100% solenergi. Testet genomfördes i samarbete med Maskin Mekanos återförsäljare i Benelux; Impakt Recycling Solutions.

En glimt av framtiden visades nyligen i Nederländerna då ett lyckat test genomfördes med att driva ett Maskin Mekano ECO6 sorteringsverk på 100 procent solenergi. Testet genomfördes i samarbete med Maskin Mekanos återförsäljare i Nederländerna – Impakt Recycling Solutions. Företaget Agriper som tillhandahöll solpanelerna och kunden Daanen Altforst som är ett familjeföretag som arbetar med återvinning av betong, asfalt och stenmaterial.

Solpanelen består av 48 solceller som är monterade på en trailer och fälls enkelt in och ut. Den följer solen under dagen och ger cirka 25 kilowatt per timme. Den har dessutom ett 50 kilowatts batteri för kontinuerlig drift. Den levererar både kraftström och nätström. Under testet försörjde den utan problem sorteringsverket EC06, som behöver cirka 22 kilowatt per timme. Det är alltså fullt möjligt att producera helt utan utsläpp, och helt utan tillgång på elektricitet.

”En förutsättning för att klara att driva ett så pass stort sorteringsverk som Maskin Mekano ECO6 via en solpanel är att sorteringsverket är mycket energieffektivt redan från början.”

Enligt Maskin Mekano är man extremt duktiga på att ta tillvara och återvinna bygg- och anläggningsmaterial. Mycket beroende på att det inte finns något berg i Nederländerna. I den aktuella körningen är det krossad betong, cirka 150 ton per timme som matas på sorteringsverket Maskin Mekano ECO6. Det splittras till fraktionen 0-2 mm, vilket används som filler och fogsand, 2-16 mm som blir nya betongprodukter och 16+ mm som går till en vindsikt och sedan processas vidare. Maskin Mekanos STE-sikt har visat sig vara essentiell för att klara av att sikta bort så fint material som 0-2. Det beror på att den jobbar med ett kraftigt slag i kombination med en relativt flack lutning, som gör att gränskornen exponeras tillräckligt antal gånger för siktgallret.

En förutsättning för att klara att driva ett så pass stort sorteringsverk som Maskin Mekano ECO6 via en solpanel är att sorteringsverket är mycket energieffektivt redan från början. ECO6:an behöver inte mer än 22 kWh eller 4,5 liter diesel på timme om man skulle välja att köra den på en dieseldriven generator. Maskin Mekano har byggt eldrivna sorteringsverk sedan 1980-talet och har därmed lång erfarenhet av att tillverka maskiner optimerade för drift på el.

Maskin Mekano lanserade ECO6 förra sommaren. Den är registrerat och godkänt som släp, vilket innebär att det får köras i 80 km/h på alla vägar

Solpanelen består av 48 solceller som är monterade på en trailer och fälls enkelt in och ut.
Solpanelen består av 48 solceller som är monterade på en trailer och fälls enkelt in och ut. Den följer solen under dagen och ger cirka 25 kilowatt per timme.

Länk till Maskin Mekano

Här kan du läsa fler nyheter om infrastruktur

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se