En miljard kronor för att återställa E6:an i Stenungsund

Regeringen föreslår en miljard kronor för att återställa E6 i Stenungsund
Regeringen föreslår en miljard kronor för att återställa E6 i Stenungsund. Foto: Trafikverket, pressbild.

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen en miljard kronor under detta år till Trafikverket för återuppbyggnaden av E6:an i Stenungsund. De extra medlen gör att underhåll av infrastruktur i andra delar av Sverige kan utföras enligt fastställd plan.

Kostnaderna för att återställa E6 i Stenungsund efter skredet som inträffade i september 2023 beräknas bli höga. För att undvika negativa effekter på det övriga arbetet med underhåll av det svenska vägnätet föreslår regeringen att medel tillförs för åtgärder i samband med återställandet efter skredet på väg E6.

– Återuppbyggnaden av E6:an efter skredet i Stenungsund pågår just nu och Trafikverkets plan är att E6 ska vara återställd till årsskiftet. Regeringen föreslår extra medel till Trafikverket så att myndigheten kan genomföra återuppbyggnadsarbetet utan att det planerade vägunderhållet i andra delar av Sverige påverkas, säger Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister.

”Återuppbyggnaden av E6:an efter skredet i Stenungsund pågår just nu och Trafikverkets plan är att E6 ska vara återställd till årsskiftet”

Trafikverket har en organisation på plats för att återuppbygga den raserade vägen. Trafikverkets prognos är att arbetet ska vara klart någon gång mellan tidig höst 2024 och årsskiftet 2024/2025.

– Samarbetspartierna fortsätter prioritera att befintlig infrastruktur förbättras, repareras där det behövs och förvalta de gemensamma resurserna på bästa sätt, säger Andreas Carlson.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i den kommande vårändringsbudgeten. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Här kan du läsa fler nyheter om infrastruktur och vägar

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se