Norska Trafikverket: Fluorescerande plogkäppar syns bäst

Statens vegvesen i Norge har testat plogkäppar på E6 på Saltfjellet. De röda fluorescerande käpparna syntes bäst. Nu ska olika typer av reflexer testas. Foto: Erling Hansen, Statens vegvesen

Norska Trafikverket, Statens vegvesen, har testat fluorescerande plogkäppar på E6 över Saltfjellet. Det visar sig att fluorescerande käppar är lite mer synliga än vanliga röda käppar. 

På Saltfjellet i Nordland har det norska vägverket i samarbete med Mesta testat hur bra plogkäppar av olika material och färger visas.

– Vi var särskilt intresserade av att ta reda på om käppar av fluorescerande material hade bättre synlighet än vanliga plastpinnar, och vilken färg som syns bäst. Bättre plogkäppar kan ge säkrare vägar, bättre framkomlighet och ökad drifttid på vinterutsatta vägsträckor, säger chefsingenjör Øystein Larsen på Statens vegvesen i Norge.

Under hela vintern har plogbilsförare och driftpersonal gjort registreringar och bedömningar i olika väder- och snöförhållanden. Slutsatsen är att de röda fluorescerande plogkäpparna syns bäst när körförhållandena är som svårast.

Erling Hansen på Statens vegvesen är kontrollingenjör på Saltfjellet, och berättar om erfarenheterna de gjort på vägen. Han har deltagit i planering och genomförande av försöken, och har själv erfarenhet som plogbilsförare under svåra siktförhållanden på fjället.

Testerna genomfördes på E6 vid Saltfjellet förra vintern. På en sträcka strax norr om polcirkeln sattes olika typer av plogkäppar av olika material ut. Käpparna hade olika färger och olika typer av reflexer.

Plogkäppar med olika färger som är gjorda av olika material ska stå ute flera säsonger. Det görs för att se hur mycket färgerna bleknar. Foto: Erling Hansen, Statens vegvesen

– På hösten och förvintern när det var lite snö syntes de gula fluorescerande käpparna bäst, särskilt mot en mörk bakgrund. Med mer snö och dålig sikt blev kontrasten mellan de gula fläckarna och den vita omgivningen dålig. Då var de röda käpparna mycket bättre. Bambustavarna var sämst under de flesta förhållanden, säger Erling Hansen.

Skillnaden mellan plogkäppar av vanlig plast och fluoriserande plats var dock mindre än vad man förväntade på förhand.

Styrka och motståndskraft testades samtidigt på Bjorli flygplats i Innlandets län. Tester med belastning från snösprut och direkta slag från plogbladet visade att käppar av polykarbonat tålde något mer än de vanliga käpparna av polypropen, men de pinnarna var trots det tillräckligt starka för att uppfylla sitt ändamål.

Reflexerna på plogkäpparna har som funktion att öka synligheten i mörker. Styrkan och storleken på reflexen är därför viktig. Samtidigt får den inte vara för stor då den kan blända förare eller förväxlas med reflexvästar och andra markeringar.

I vinter kommer det att testas starkare reflexer, större reflexer och reflexer med olika färger på samma väderutsatta sträcka på Saltfjellet. Reflexerna ska också följas upp under flera säsonger.

– Vi behöver ta reda på hur mycket de reflekterande egenskaperna försvagas med tiden på grund av slitage från snö, smuts och solljus. Vi vill bedöma om vi ska använda en starkare eller större reflex på sträckor med särskilt svåra snö- och siktförhållanden, säger Øystein Larsen, avslutningsvis.

© Anläggningsvärden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se

Plogkäppar med olika typer av reflexer. Dessa sattes ut för provning längs E6 vid Saltfjellet i Nordland denna vinter.