Eleda förvärvar Arctic Infra

Eleda har ingått avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i Arctic Infra med huvudkontor i Luleå samt kontor i Kiruna, Pajala, Gällivare och Boden. Bolaget har 50 medarbetare och omsätter cirka 450 miljoner kronor. Foto Arctic Infra.

Infrastrukturkoncenen Eleda har träffat ett avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i Arctic Infra som har sitt huvudkontor i Luleå samt kontor i Kiruna, Pajala, Gällivare och Boden. 

Arctic Infra är verksamma inom fyra affärsområden,  har 50 medarbetare och omsätter omkring 450 miljoner kronor.

Arctic Infra komer att rapportera till Järfälla VA & Byggentreprenad (JVAB) som är ett plattformsbolag inom Eleda. Tidigare ägare och nyckelpersoner i Arctic Infra kommer att fortsätta sina operativa roller och bli delägare i Eleda.

– Arctics solida förankring i regionen ger Eleda och JVAB en stark position på en attraktiv marknad i norra Norrland. Eleda är sedan tidigare verksamma i Norrland och nu tar vi nästa steg för att skapa synergier i en region med stark tillväxt, säger Fredric Kastevik, koncernchef för Järfälla VA & Byggentreprenad.

–– Arctics solida förankring i regionen ger Eleda och JVAB en stark position på en attraktiv marknad i norra Norrland. Eleda är sedan tidigare verksamma i Norrland och nu tar vi nästa steg för att skapa synergier i en region med stark tillväxt. Arctic är ett typiskt Eleda-bolag som leds av entreprenörer med fokus på att leverera bra projekt i samverkan med kunderna. De har relationerna och kompetensen för att ta nästa steg och hamnar nu i en omgivning som förstår verksamheten och kan bidra till deras fortsatta utveckling, säger Fredric Kastevik, koncernchef för JVAB-gruppen.

– Med en ny ägarmix, som är förankrad i organisationen, kombinerat med Eledas styrka, nätverk och kompetens, kommer Arctic Infra få chansen att nå sin fulla potential. Den entreprenöriella andan som präglar både Arctic Infra och Eleda borgar för fortsatt gemensam framgång, säger Mikael Johansson, vd på Arctic Infra i en kommentar till förvärvet.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se