”Högre byggtakt med Produktivitetskommisionens förslag”

produktivitetskommisionens förslag gillas av Byggföretagen

Branschorganisationen Byggföretagen välkomnar Produktivitetskommisionens förslag att frigöra mer resurser till satningar på transportinfrastruktur och förenklingar i byggregelverket som möter behovet av bostäder.

– Regelverket för byggande och bostäder är en hämsko för tillväxt och produktivitet. Det behövs en sammanhållen politik med utgångspunkt i en gemensam inriktning för hela Sverige, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Produktivitetskommissionen presenterar 113 förslag som kan göra Sverige rikare och mer effektivt. Tillväxthindren som lyfts fram är bland annat långsamma tillståndsprocesser och att det krävs en ventil i miljöbalken för att kunna ta samhällsekonomiska hänsyn i tillämpningen.

”Vi vill särskilt lyfta fram behovet av snabbare tillståndsprocesser och fri hyressättning i nyproduktion av bostäder”

– Produktivitetskommissionen presenterar flera förslag som skulle göra det lättare att nå  en hög och jämn byggtakt i hela Sverige. Byggföretagen ställer sig helhjärtat bakom dessa. Vi vill särskilt lyfta fram behovet av snabbare tillståndsprocesser och fri hyressättning i nyproduktion av bostäder, säger Tanja Rasmusson.

Produktivitetskommissionen tillsattes av regeringen i april förra året med uppdrag att analysera faktorer som påverkar tillväxten negativt. Arbetet leds av Hans Lindblad som är före detta chef för Riksgäldskontoret. Uppdraget ska slutredovisas i oktober 2025.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning

© Anläggningvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se