Nu byggs Sveriges största elledning

nu byggstartas kraftledning mellan Midskog i Jämtland till Borgvik i Värmland

Svenska kraftnäts styrelse har nu fattat beslut om att starta myndighetens enskilt största ledningsbyggnadsprojekt någonsin, med en beräknad budget på över 16 miljarder.

− Det är en jättesatsning. Vi ska bygga ut och moderniserar stamnätet för el på den cirka 46 mil långa sträckan från Midskog utanför Östersund till Borgvik en bit från Karlstad, säger Izabell Grefberg, projektledare, Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät befinner sig mitt uppe i en historisk utbyggnad och modernisering av det svenska stamnätet för el. När affärsverkets styrelse nu givit grönt ljus till projektet, som kallas Karlstadsbenet, startar Svenska kraftnäts största enskilda projekt någonsin. Det motsvarar 13 procent av Svenska kraftnäts totala utbyggnad av stamnätet de närmaste 20 åren. Två nya 400 kilovoltledningar samt två nya stamnätsstationer ska uppföras. Den gamla ledningen, som passerar genom 15 kommuner, ska rivas då den snart uppnår sin tekniska livslängd.

− Vi gör det här bland annat för att kunna möta det ökade behovet av el och elproduktion i Jämtlands-, Dalarnas-, Värmlands- och Västra Götalands län, säger Izabell Grefberg.

Karlstadbenet är en förutsättning för att etablera ett långsiktigt robust och flexibelt elnät som effektivt kan hantera och anpassas efter förändrade behov. Det möter det framtida kapacitetsbehovet i västra Sverige och möjliggör anslutning av fossilfri elproduktion längs med ledningen.

”Det handlar om elektrifiering, om den gröna omställningen och Sveriges konkurrenskraft”

Planen är att det ska vara klart att driftsättas 2035 och det är en tidigareläggning med två år jämfört med den tidigare målsättningen. Det är bråttom och Svenska kraftnät har också nominerat projektet till Energimarknadsinspektionens arbete med att korta ledtider för elnätsutbyggnad.

De närmaste tio åren ska Svenska kraftnät se till att 150 mil nya ledningar kommer upp, 250 mil ledningar ska moderniseras och ett 30-tal stationer byggas. Tittar man 20 år fram så ska totalt 700 mil ledningar komma på plats.

Här kan du läsa fler nyheter inom infrastruktur

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se