SBMI välkomnar miljöprövningsförslagen

Sveriges Bergmaterialindustri välkomnar förslagen om miljöprövning
Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, välkomnar regeringens förslag kring åtgärder för effektivisering av miljöprövningsprocessen. Dock riktas kritik mot att förslagen tagit alldels för lång tid.

Branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) välkomnar regeringens förslag om åtgärder för en effektivare miljöprövningsprocess. SBMI riktar dock kritik mot att förslagen inte är tillräckliga och att det tagit alldeles för lång tid att ta fram.

Den 6 maj presenterade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) att regeringen skickat ett förslag om att förkorta och förenkla tillståndsprocesserna till Lagrådet.

– Åtgärderna som regeringen föreslår är välkomna och bra. Särskilt välkomna är förslagen om att göra ändringstillstånd till huvudregel om verksamhetsutövaren ansökt om det, samt möjligheten att giltighetstiden för tillstånd för t ex. en bergtäkt ska kunna förlängas med tre år. Även ökad användning av tidplaner för handläggningen och förstärkt avgränsningssamråd är åtgärder som vi efterfrågat länge och påtalat till utredningen. Däremot är det obegripligt att det ska behöva ta två år att bereda färdiga förslag i en fråga där hela industrin efterfrågar åtgärder omgående säger Mårten Sohlman, vd på SBMI.

Regeringens förslag baseras på Miljöprövningsutredningens slutbetänkande från juni 2022 och syftar till att påskynda och förenkla processerna utan att försvaga miljöskyddet.

I august 2020 tillsattes Miljöprövningsutredningen med ett uttalat uppdrag att komma med förslag på ändringar och åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. I Tidöavtalet som slöts i oktober 2022 angavs att ”delar av Miljöprövningsutredningens förslag ska införas”.

”Däremot är det obegripligt att det ska behöva ta två år att bereda färdiga förslag”

Samtidigt som förslagen från Miljöprövningsutredningen nu framförs pågår sedan förra sommaren en ny utredning om miljöprövningsprocessen med ett bredare uppdrag.

– Det är bra för arbetet i den pågående utredningen att dessa förslag nu är på plats. Miljöprövning är en komplex fråga, och en framgångsfaktor för den pågående utredningen är att avgränsningen är tydlig. Med dessa förslag på plats blir det tydligare vilka frågor som utredningen bör fokusera på och vilka förslag som redan är hanterade, säger Mårten Sohlman avslutningsvis.

Den nya utredningen som påbörjades sommaren 2023 ska slutrapporteras i december i år.

Här kan du läsa fler nyheter inom infrastruktur

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se

– Det obegripligt att det ska behöva ta två år att bereda färdiga förslag i en fråga där hela industrin efterfrågar åtgärder omgående, säger Mårten Sohlman, vd på SBMI.