Trafikverket satsar på AI

Niclas Lamberg, IT-direktör på Trafikverket..
Trafikverket gör en satsning på att integrerar AI-lösningar och främja innovation, säger Niclas Lamberg, IT-direktör på Trafikverket.

Trafikverket har inlett ett samarbete med AI Sweden för att driva utvecklingen av artificiell intelligens (AI) inom transportinfrastrukturen. AI Sweden är ett icke vinstdrivande nationellt center för tillämpad AI med ett nätverk på cirka 120 organisationer från offentlig och privat sektor samt akademi.

Centret finansieras av staten och sina partners och driver användningen av AI för att stärka välfärden och konkurrenskraften för alla som bor i Sverige.

Genom att bli del av AI Swedens, det nationella centret för tillämpad AI, breda nätverk av partners från offentlig, privat och akademisk sektor, siktar Trafikverket på att stärka Sveriges position inom AI och främja innovation som utvecklar hela transportsektorn. Partnerskapet ger Trafikverket tillgång till en rad AI-utbildningar och tjänster från AI Sweden, och öppnar upp för samarbete med andra myndigheter.

– I Trafikverkets inriktningsunderlag är målet att vi ska ha ett transportsystem redo för framtiden. För att vi ska kunna rusta och effektivisera det så behöver vi jobba med elektrifiering, digitalisering och automatisering. Sveriges nationella AI-strategi är en viktig del i att se fler nya möjligheter som bidrar till att öka takten i genomförandet för att digitalisera transportsystemet, säger Niclas Lamberg, IT-direktör på Trafikverket. 

AI Sweden driver flera betydelsefulla forskningsprojekt, inklusive ”En gemensam assistent för offentlig sektor” och ”Data-driven organizations – Best practices for operationalization of AI in Sweden.” Dessa projekt exemplifierar centrums engagemang för att främja användningen och utvecklingen av AI inom olika sektorer i samhället.

Här kan du läsa fler nyheter inom infrastruktur

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se