Cramo samordnar i nya tunnelbanan

Rentalbolaget Cramo
Rentalbolaget Cramo har av Region Stockholm tilldelats uppdraget att tillhandahålla all samordning och logistik, kopplat till infrastruktur-projektet Nya Tunnelbanan.

Rentalbolaget Cramo har av Region Stockholm tilldelats uppdraget att tillhandahålla all samordning och logistik, kopplat till infrastrukturprojektet Nya Tunnelbanan.

Region Stockholms förvaltning för utbyggnad av tunnelbanan ansvarar för en samlad investering på flera miljarder kronor när Stockholms tunnelbanesystem nu ska byggas ut med nya sträckor. Projektet som påbörjas hösten 2024 och beräknas pågå till 2030 är den största satsningen på kollektivtrafik i Stockholmsregionen sedan 70-talet.

Cramos uppdrag omfattar ansvaret för samordning och logistik av material och personal samt koordinering av 15 huvudentreprenörer på åtta huvudarbetsplatsområden och man tar även på sig ansvaret som byggarbetsmiljösamordnare. Cramo tillhandahåller samtidigt lokaler för kontor och rast för ett tusental personer, inklusive nödvändiga kringtjänster så som säkerhet och bevakning.

”Att få bidra till utvecklingen av Stockholmsregionen och göra det på ett sätt som är nyskapande för branschen är oerhört inspirerande.”

– Vi känner oss mycket hedrade över förtroendet vi fått. Att få bidra till utvecklingen av Stockholmsregionen och göra det på ett sätt som är nyskapande för branschen är oerhört inspirerande. Vi pratar om ett mycket komplext projekt både tekniskt och logistiskt. Därför är vi väldigt glada för att beställaren nu går i bräschen för ett sätt att arbeta som kommer att göra allas arbete mer ekonomiskt, säkrare och mer hållbart, säger Samuel Alteborg, vd på Cramo.

Här kan du läsa fler nyheter inom infrastruktur

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se