Peab redovisar rekordstor orderingång

Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab
Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab

Bygg och- anläggningsföretaget Peab redovisar en minskad omsättning under årets första kvartal jämfört med samma period 2023. Rörelseförlusten minskade också. 

 – Under första kvartalet uppvisade vi en hög orderingång, den högsta i Peabs historia. Vår breda affärsmodell gör att vi kan tillvarata den efterfrågan som råder inom anläggning, beläggning och övrigt husbyggande, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Företagets omsättning minskade med 12,2 procent till 11.141 miljoner kronor (12.690). Rörelseresultatet blev minus 106 miljoner kronor (–156). Resultatet före skatt var minus 182 miljoner kronor (–196).

”Utsikterna för de nordiska byggmarknaderna är i det stora hela oförändrade på våra delmarknader sedan förra kvartalet, men vi ser en liten förbättring i Norge”

Nettoresultatet uppgick till minus 129 miljoner kronor (–154) och resultatet per aktie uppgick till –0,45 kronor (–0,54)

Orderingången blev rekordhög och landade på 17.889 miljoner kronor (11.042), en ökning med 62 procent mot förra året. Analytikerna hade förväntas sig en orderingång på 15.442 miljoner kronor. Orderstocken uppgår nu till 47.808 miljoner kronor (44.596).

Inom affärsområde bygg ser Peab ett ökat inslag av övrigt husbyggande. Affärsområde Anläggning fortsätter att ha en hög produktionsnivå och en stark orderingång. Inom affärsområde Industri har beläggningen påverkats av en lång vinter och första kvartalet innebär förberedelser inför den kommande säsongen. Både prefabverksamheten och uthyrningsverksamheten har påverkats av det låga bostadsbyggandet och uppvisade lägre aktivitetsnivå jämfört med samma period förra året.

– Utsikterna för de nordiska byggmarknaderna är i det stora hela oförändrade på våra delmarknader sedan förra kvartalet, men vi ser en liten förbättring i Norge redan 2024 där prognosen för privata lokala blivit något mer positiv. Bostadsmarknaderna väntas vara fortsatt nedåtgående, medan anläggningsmarknaderna förväntas vara stabila, skriver Jesper Göransson i kvartalsrapporten.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se