Undersökningstillstånd förlängs med ett år

Regeringen vill ge prospekteringsföretag, som enligt gällande regler inte har någon möjlighet till förlängning av sina undersökningstillstånd, ett extra år för att mildra effekterna av covid-19. Förslaget skickas nu till Lagrådet för granskning och gäller företag som är inne på sista förlängningen och som har undersökningstillstånd som är giltiga den 1 juli 2020.

Innovationskritiska metaller i Bergslagen

I Bergslagen finns många av de innovationskritiska metaller och mineral som behövs för att klara klimatomställningen. Det bekräftas av en ny SGU-rapport där Bergslagens potential för såväl primär och sekundär utvinning av de aktuella materialen har kartlagts.

Norrbottens bergteknik investerar i Epiroc borriggar

Epiroc Sweden levererar och driftsätter i dagarna de första borriggarna av den helt nya generationen Epiroc SmartROC D65. Beställaren som får de första riggarna i världen är Norrbottens bergteknik, en expansiv entreprenör med expertis inom borrning, sprängning och förstärkning som blivit en betydande entreprenör i dagbrottsgruvan Aitik.