Dannemora ansöker om miljötillstånd

Dannemora Iron AB ansöker om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen om gruvdrift i Dannemoragruvan.

I enlighet med vad som tidigare meddelats har Grängesberg Exploration Holding:s dotterbolag Dannemora Iron AB (Grangex Dannemora) lämnat in en ansökan om gruvdrift i Dannemoragruvan i Östhammars kommun till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Att Grangex lämnar in miljöansökan till Mark & Miljödomstolen är en mycket viktig milstolpe för återöppnandet av Dannemoragruvan. Ambitionen är att göra gruvan till Europas första för produktion av koldioxidfri och högkvalitativ järnmalm i Europa, något som gör Dannemoragruvan relevant igen.

Ett remissförfarandet blir nästa steg i domstolens behandling. Därutöver pågår arbetet med den slutliga feasibility-studien för Dannemora. Det internationella gruvkonsultföretaget SLR Global Ltd. beräknas presentera resultatet i oktober i år.

– Resultatet av studien kommer att bilda ett slutligt underlag för styrelsens investeringsbeslut, säger Christer Lindqvist, vd för Grangex.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se