Volvo inrättar ny affärsenhet för kompakta maskiner

Volvo CE lanserar en ny affärsenhet för kompaktmaskiner. Inledningsvis kommer den nya affärsenhet att ansvara för kompakta grävmaskiner upp till 9 ton och kompakta hjullastare upp till L50-modellen.

Efterfrågan på kompakta anläggningsmaskiner ökar och segmenter representerar nu 50 procent av den totala marknaden.  För att maximera möjligheterna inom detta viktiga segment meddelar Volvo att man kommer lansera en ny affärsenhet för kompakta maskiner.

–Som en del av företagets ambition att leda omvandlingsresan genom elekrifiering har Volvo CE etablerat en dedikerad affärsenhet för sitt utbud av kompaktmaskiner, med syfte att driva tillväxt och lönsamhet i detta viktiga produktsegment.

Enligt Volvo CE har befolkningsökningen och urbanisering lett till en expansion av byggsektorn över hela världen – med en särskild stark ökning av efterfrågan på kompaktmaskiner. Segmentet representerar nu 50 procent av den totala marknaden, jämfört med 35 procent för tio år sedan, med en tillväxttrend som troligen kommer att fortsätta.

Denna globala affärsenhet är det senaste steget i Volvos ambitioner att leda omvandlingen av branschen och tillhandahålla dedikerade produktivitetshöjande lösningar byggda för att passa kundernas föränderliga behov.

– Vårt banbrytande arbete inom elektrifiering och digitalisering har positionerat oss som en innovatör inom kompaktsegmentet. Och nu tack vare kompaktmaskinernas ständigt växande inflytande på marknaden, fokuserar vi oss på vår kompaktmaskinportfölj för att förse kunder med produktiva och hållbara produkter och tjänster. De som följer med oss på denna resa kommer inte bara att utveckla specialiserade färdigheter inom detta viktiga område utan spela en integrerad roll i vårt större syfte att bygga den värld vi vill leva i, säger Thomas Bitter, teknikchef på Volvo CE och får rollen som som chef för företagets Compact Business Unit från september i år.

– Den nya affärsenheten kommer bestå av engagerade och passionerade personer inom Volvo CE, såväl som externa talanger, skriver Volvo CE i ett pressmeddelande.

Redan 2019 elektrifierade Volvo CE hela sitt kompakta maskinsortiment och stoppade utvecklingen av nya dieselvarianter. Sedan denna signal till marknaden har man lanserat fem elektriska kompakta modeller – både grävmaskiner och hjullastare.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se