Fördubbling av ellastbilar i Norge

2023 har visat att det snart går att elektrifiera de flesta transporter – inklusive tunga transporter. Bilarna är här, och nu kommer laddnätet så småningom också.

Mer än 1 100 elektriska lastbilar rullar nu på norska vägar och hela 12,3 procent av alla nya lastbilar var elektriska förra året, enligt siffror från Vägtrafikupplysningen.

– 2023 har visat oss att det snart kommer att vara möjligt att elektrifiera de flesta transporter i Norge – inklusive tunga transporter. Bilarna är här, och nu kommer även laddnätet, säger Christina Bu, generalsekreterare i Norska Elbils Forbund.

Totalt såldes 704 ellastbilar 2023. Det är dubbelt så många som 2022 och hela 11 gånger så många som 2021. Utsläpp från vägtransporter står för 18 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Norge, så det är också goda nyheter för klimatet.

Det är inte bara försäljningsandelen som ger anledning att fira. 2023 var också året då både räckvidden, utbudet och ambitionerna ökade.

– Den här snabba utvecklingen är mycket goda nyheter för tunga transporters omställning till nollutsläpp, säger Christina Bu.

De första elektriska lastbilarna var främst avsedda för lokala transporter, och hade en begränsad räckvidd. Under 2022 och 2023 har utvecklingen exploderat, och räckvidden på några av lastbilarna är redan uppe i 60 mil. Medan batterielektriska lastbilarna tidigare var ombyggda diesellastbilar har flera tillverkare nu startat serietillverkning. Detta skulle kunna bidra till minskade kostnader och smartare design.

2023 fick företag för första gången stöd från statliga miljöforskningsinstitutet Enova för att bygga laddstationer för tunga fordon. Till en början gällde det laddare på vår egen depå.

Under året har det också blivit tydligt att allmänt tillgängliga laddstationer för tunga transporter kan få stöd genom programmet ”Undervägsladdning för tunga fordon”. I december fick totalt 19 laddstationer i södra Norge stöd i den första tilldelningsomgången. I de kommande omgångarna kommer även laddstationer att prioriteras i Nordnorge.

Dessutom har Enova för första gången fått ett försäljningsmål kopplat till användningen av aktiva ingredienser. Det ökade anslaget på 285 miljoner norska kronor kommer att stärka stödsystemen för tunga nollutsläppsfordon med målet att öka från 10 till 20 procent. Enova ska också se till att stödprogrammen ger förutsägbarhet för

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se