Grangex tecknar avtal med Anglo American

Grangex har signerat ett bindande term sheet för ett offtake-avtal med Anglo American som omfattar hela den planerade produktionen av höghaltigt magnetitkoncentrat från Dannemoragruvan.

Grängesberg Exploration (Grangex) har tecknat ett bindande så kallat term sheet med det globala gruvbolaget Anglo American för ett offtake-avtal.

Avtalet omfattar hela den planerade produktionen av höghaltigt magnetitkoncentrat från Dannemoragruvan i norduppland.

Avtalet med Anglo American omfattar all produktion under gruvans hela livslängd, vilken är uppskattad till elva år. Med en beräknad produktion på runt 1.0Mt järnmalm per år har avtalet ett indikativt värde på motsvarande 15 miljarder kronor baserat på dagens priser.

Som en förutsättning för de så kallade offtake-rättigheterna har Grangex och Anglo American även tecknat ett royaltyavtal på 10 miljoner kronor.

– Genom rayaltyavtale4t har Grangex säkrat en betydande del av sitt finansieringsbehov fram till start av anläggningsarbetena inför återstarten av Dannemoragruvan, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Utöver finansieringen som säkerställs enligt royaltyavtalet förväntar sig Grangex att Anglo American kan komma att delta i projektfinansiering av Dannemoragruvan, med förbehåll för Anglo Americans resultat från due diligence-processen och interna godkännanden. Om Anglo American väljer att inte delta i den framtida projektfinansieringen måste företaget avstå från offtake-rättigheterna.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se