LKAB ökar mineraltillgångarna

Det statliga gruvbolaget LKAB rapporterar en fortsatt ökning av mineralreserver och mineraltillgångarna. Jämfört med 2020 ökar reserverna med 10 procent och mineraltillgångarna med hela 55 procent.

Järnmalmsreserverna i Kiruna ökar från cirka 700 till drygt 800 miljoner ton, vilket betyder att den nuvarande huvudnivån 1365 för en förlängd livslängd från år 2035 till 2046. I Malmberget ökar resserverna med 30 miljoner ton till knappt 300 miljoner ton, vilket även där ökar livslängden ovanför dagens huvudnivåer. I Svappavvara minskar reserverna i Leveäniemigruvan på grund av brytning, men mineraltillgångarna i Gruvberget ökar väsentligt efter betydande prospekteringsborrning. 

Totalt har LKAB idag funnit reserver och mineraltillgångar på cirka 4 miljarder ton i Svappavaara, Malmberget och Kiruna. Sedan starten 1890 har LKAB hittills brutit totalt drygt 2 miljarder ton. Förutom järnmalm finns apatit i LKAB:s malmer, ett fosfatmineral som innehåller fosfor. Fosfor är en kritisk råvara för Europa och ett viktigt näringsämne som återfinns i mineralgödsel. Utan användning av mineralgödsel skulle världens jordbruksproduktion minska med hälften.

En annan kritisk råvara i våra malmer är sällsynta jordartsmetaller som ökar i relation till mängden fosfor. Det som framför allt driver efterfrågan av sällsynta jordartsmetaller är den gröna omställningen som sker med ett ökat behov av kraftfulla permanentmagneter som används i elbilar och vindkraftverk, där till exempel Praseodym och Neodym ingår. Dessa samt Dysprosium förväntas utgöra de mest värdefulla sällsynta jordartsmetallerna för LKAB.

– Halterna av fosfor och sällsynta jordartsmetaller i våra malmer skulle inte motivera en primärbrytning av dessa. Men tack vare vår cirkulära affärsmodell med ökat resursnyttjande av redan brutet material i stora volymer är vår ambition att möjliggöra en lönsam produktion av relativt stora volymer. Ett spännande undantag är Per Geijer-malmen som har mycket hög halt av fosfor, och även jordartsmetaller, som därmed har potential att öka vår produktionstakt av fosfor och sällsynta jordartsmetaller väsentligt, säger Leif Boström, direktör för Affärsområde Specialprodukter på LKAB.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se