Ny teknik för ökad återvinning av metall

Norditek och Ragn-Sells samarbetar i ett projekt med målet att öka återvinningsgraden av metaller ur slaggaska. Aska från förbränningen av avfall och biobränsle innehåller ofta stora mängder metaller. Foto: Patrik Olsson

Ett samarbete mellan återvinningsföretaget Ragn-Sells och Norditek, som säljer utrustning för krossning, sortering och hantering, ligger bakom en ny teknik för att öka återvinningsgraden av bland annat ädelmetaller ur aska.

Ragn-Sells och Norditek har under flera år arbetat i ett nära samarbete med att utveckla hanteringen av slaggaska som är en restprodukt från de idag nära 300 förbränningsanläggningar runt om i landet som levererar el- och fjärrvärme.

Ragn-Sells behandlingsanläggning Heljestorp ligger utanför Vänersborg och hanterar stora mängder slaggaska från värmepannor. Genom ett nära samarbete med Norditek, som tillhandahåller maskiner och koncept som återvinner, förädlar och omvandlar material, har man de senaste åren utvecklat hanteringen av slaggaska.

Under våren levererade Norditek en virvelströmsseparator till Heljestorp vilket medför att återvinningsgraden för slaggaska nu ökar ytterligare. Den är nu en del av en unik helhetslösning.

— Vi har levererat även den tidigare tekniken och syr nu ihop det med den här nya virvelströmmaren. Det mynnar ut i att vi maximerar återvinningsgraden, säger Daniel Carlberg, vd på Norditek Group.

Genom att tillföra extremt höga magnetiska krafter kan man nu hantera små och svagt magnetiska partiklar som ädelmetaller. Foto: Patrik Olsson

Det virvelströmsseparatorn tillför processen är att den kan plocka ur metaller även från de allra finaste fraktionerna.

– Möjligheten att separera mer ädelmetaller från slaggaska medför potentiellt stora miljövinster, säger Daniel Carlberg.

Genom att tillföra extremt höga magnetiska krafter kan man nu hantera små och svagt magnetiska partiklar som ädelmetaller.

– Nu kan vi sortera ur metaller som aluminium, zink, bly och även ädelmetaller som guld och silver även ur de finste fraktionerna, säger Bernt Jansson, sektionschef på Ragn-Sells.

Det långsiktiga samarbetet har som mål att hela tiden öka återvinningsgraden av metaller.

Från de omkring 40 anläggningar som bland annat eldar blandat avfall uppskattas det varje år bli cirka 1,2 till 1,4 miljoner ton bottenaska och denna aska innehåller 10 till 15 procent magnetiska metaller och cirka två procent icke magnetiska metaller vilket är en viktig potential för återvinning.

– För att få ut så mycket som möjligt av vår teknik behövs långa och täta dialoger och Ragn-Sells har verkligen bjudit in till det säger Daniel Carlberg avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se

Norditek 2021