Återvunnet restmaterial blir nya vägar

Restmaterial gör anläggningsprocessen mer cirkulär. Här används slaggrus i stället för ny bergskross. Foto: Raul Grönholm

Varje år körs över fem miljoner ton av krossad betong, slaggrus och restasfalt till deponier, trots att de kan användas som material för att bygga nya ytor i stadsmiljön. Ett forskningsprojekt, lett av det statliga forskningsinstitutet Rise, ska göra det möjligt att återvinna och återanvända dessa material lokalt, vilket kan spara både pengar och miljö. Projektet ska visa hur städer kan bygga billigare, smartare och grönare med cirkulära material.

Projektet har fokus på lokalt producerade restmaterial, korta transportvägar, hållbara affärsmodeller och en kvantifierbar minskning av klimatpåverkan genom cirkulära material inom anläggning av infrastruktur. Projektet engagerar en lång rad aktörer inom såväl forskningsvärlden som olika representanter från entreprenörer, material- och energiföretag samt behovsägare som kommuner och avfallsaktörer.  

– Detta är inte bara bra för miljön, utan också för ekonomin. Vi kan skapa mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar för stadens utveckling, samtidigt som vi minskar avfallet som går till deponi och minskar behovet av att bryta nytt berg. Dessutom minskar behovet av transporter då restmaterial oftare närproduceras kring våra städer, säger Björn Schouenborg, projektledare på Rise
 
Projektet bygger på tidigare forskning och erfarenheter, bland annat genom tester av materialen hos VTI i Linköping och Rise i Borås. Nu handlar det om att möjliggöra användningen genom att dokumentera materialens miljö-, klimat- och mekaniska egenskaper samt ta fram nya affärsmodeller. 
 
– Vi vill skapa förutsättningar för att cirkulära material ska kunna användas i större utsträckning och göra det enkelt för beställare att ställa krav på användning av cirkulära material i upphandlingar, säger Björn Schouenborg. 
 
För att skapa trygghet i användningen av restmaterialet satsar man även på  utbildnings- och kommunikationsinsatser. Bland annat kommer projektet att : 

  • Etablera testbäddar för att följa upp materialens långsiktiga prestanda och miljöpåverkan. 
  • Inkludera dessa material i konstruktions- och dimensioneringsunderlag. 
  • Skapa bygghandledningar och checklistor för materialhantering. 
  • Skapa samverkansnoder för att öka förståelsen och förtroendet mellan olika aktörer. 

– Det är roligt att kunna ta våra tidigare lärdomar vidare och lägga fler pusselbitar på vägen mot mer cirkulära processer. Vi räknar också med att resultaten kommer att driva på transformationen till mer hållbar stadsbyggnad och inspirera till liknande förändringar i andra sektorer, säger Björn Schouenborg avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se