Biobränslebaserad laddningsenhet lanseras i samarbete med Volvo CE

Det amerikanska företaget Air Burners lanserar en biobränsledriven batterilagringsmodul som t.ex. kan ladda anläggningsmaskiner. Både Rolls-Royce och Volvo CE har deltagit i utvecklingsarbetet. Foto: Air Burners, pressbild

Det amerikanska företaget Air Burners lanserar batterilagringsmodulen BioCharger i samarbete med Rolls-Royce och Volvo CE. BioCharger är en så kallad liftridåbrännare (air curtain burner) som skapar ett miljövänligt system med en en sluten krets för hantering av biobränsle som grot och liknande och som kan producera el för att ladda batterielektriska anläggningsmaskiner.

Air Burners samarbetar med Rolls-Royce och Volvo CE för att utveckla och testa BioCharger som är en flyttbar maskin och laddningsenhet som omvandlar biomassa-avfall till elektrisk energi.

Enligt uppgift är Biocharger den första enheten i sitt slag som kombinerar tre innovativa steg för att tillhandahålla off-grid-kraft från biobränslehantering. För det första eliminerar det biobaserat avfall med hjälp av luftridåbrännarteknik för att minimera de skadliga partiklarna som kommer ut i atmosfären. Sedan omvandlar den resterande värmeenergi till elektrisk energi och lagrar den i en ansluten batterilagringsmodul. Slutligen, med den medföljande laddningsmekanismen, används BioCharger för laddning av batterielektriska anläggningsmaskiner.

Air Burner samrådde med Rolls-Royce för att utveckla batterilagringsmodulen i BioCharger, en 450 kWh laddstation som kan ladda flera batterielektriska maskiner och verktyg. Allt från motorsågar till stora grävmaskiner. BioCharger skapar och lagrar tillräckligt med energi dagligen för att ladda tre till sex batteridrivna maskiner. Dessutom bibehåller BioCharger tillräckligt med energi för att starta sig själv och fortsätta cykeln nästa dag.

Volvo CE samarbetade med Air Burner för  för att bevisa laddningsförmågan hos BioCharger med sin 23-tons bandgrävmaskin Volvo EC230 Electric som för närvarande är i pilottestning i Nordamerika för en kommande lansering under 2024.

– Detta samarbete med Air Burners för BioCharger gör det möjligt för oss att demonstrera en av de mer okonventionella energikällorna för att snabbladda våra maskiner på platser som saknar tillgång till elnät, säger Dr Ray Gallant, vice vd för hållbarhets- och produktivitetstjänster på Volvo CE.

Till skillnad från ett biomassakraftverk är BioCharger en portabel maskin som kan flyttas till en ny plats och vara i drift på cirka sex timmar. Maskinen kan matas med hela stockar, rötter, grenar (grot) och annat rent trä eller vegetativt avfall utan att det behöver sorteras, krossas eller malas. Luftridåbrännaren kräver inte heller några sekundära bränslekällor, vilket uppges minska kostnader och underlätta etablering och installation.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se