Över 45.000 svenskar jobbar i skogsbruket

Skogsnäringen har utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och det råder brist på bland annat skogsmaskinförare, manuella skogsarbetare och personer med högre skoglig utbildning. Foto: Per Eriksson

Under 2021 hade 45.607 svenskar sin utkomst från skogsbruket, vilket är en minskning jämfört med 2020. Det visar färska siffror från statistikbyrån SCB som Skogsstyrelsen har bearbetat.

– Skogsnäringen skapar arbetstillfällen i hela Sverige och bidrar också till lokal köpkraft som gynnar företagare på landsbygden. Samtidigt skapar skogsnäringen skatteintäkter till välfärden både lokalt och nationellt, säger Mathias Westerlund, chef för region nord på Holmen Skog.

Nya siffror från SCB som Skogsstyrelsen bearbetat visar att 45.607 personer i Sverige hade sin inkomst från skogsbruket år 2021. Det kan jämföras med 45.840 personer under 2020 och 45.213 personer 2019.

Antalet sysselsatta inom hela skogsnäringen – det vill säga inte bara skogsbruket utan också råvaru-, massa- och pappersindustrin – är ungefär 120.000 personer. Därutöver skapar varje jobb inom skogsnäringen närmare två jobb bland underleverantörer. Det kan handla om allt från lokalvård och underhåll till avancerade IT-tjänster.

– Skogsnäringen är viktig för att hålla landsbygden levande. Men tyvärr har skogsnäringen utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Många skogsbolag har under många år fått allt svårare att rekrytera personal med rätt kompetenser, menar Mathias Westerlund.

Inom skogsbruket råder det stor brist på skogsmaskinförare, manuella skogsarbetare och personer med högre skoglig utbildning.

– Skogsnäringen är en framtidsbransch. För att stoppa klimatförändringarna och klara den gröna omställningen behöver vi bruka skogen mer än vad vi gör i dag. Det är därför oerhört viktigt att vi lyckas attrahera kompetent och engagerad personal, säger Mathias Westerlund, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se