Minskad avverkning i december

Den avverkningsanmälda arealen skog uppgick till 16.046 hektar i december.

Enligt ny statistik från Skogsstyrelsen minskade den avverkningsanmälda arealen under december förra året med 20 procent jämfört med samma månad 2022. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog ökade dock med 18 procent.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under december 2023 16.046 hektar, vilket motsvarar en minskning med 20 procent jämfört med december 2022. Av den totala arealen avsåg 392 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 332 hektar samma månad 2022.

Jämför med genomsnittsarealen i anmälningar och ansökningar för hela Sverige i december de föregående fem åren är det en minskning med 23 procent. Jämfört med medelarealen för de föregående tio åren är det en minskning med 24 procent

Enligt Skogsstyrelsen visar erfarenhet att anmälningsstatistiken kan variera kraftigt månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se