EU i otakt med svenskt skogsbruk

EU:s nya skogsstrategi innehåller flera punkter av mycket stor betydelse för den svenska skogsbranschen. Det också tydligt att strategin på flera områden inte går i takt med svensk skogspolitik.

Det är helt avgörande för svenskt skogsbruk hur uttolkningar och definitioner faller ut.

Den 16 juli presenterade EU-kommissionen en ny skogsstrategi som sätter upp riktlinjerna för skogsbruk inom hela EU. Även om ansvaret för skogspolitiken ligger i varje enskilt medlemsland är det tydligt att EU nu vill ta ett större grepp om hur skogsbruket ska bedrivas i enskilda länder.

– Svensk skogspolitik bygger på frihet under ansvar och grunden är jämställda mål för produktion och miljöhänsyn. EU:s nya skogsstrategi innehåller flera områden som inte går i takt med svensk lagstiftning eller svensk skogspolitik, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Inriktningen för den nya strategin är tydlig och fokus ligger på biologisk mångfald, skydd av värdefull natur och klimat. Bland annat ska all gammal kontinuitetsskog skyddas från skogsbruk. EU-kommissionen hänvisar på flera ställen till en artikel i tidskriften Nature som publicerades förra året och som uppger felaktig statistik gällande hur mycket skog som avverkas.

– Det är bra att strategin fokuserar på bevarande av biologisk mångfald, men flertalet formuleringar visar att EU-kommissionen inte beaktat att förutsättningarna varierar mycket mellan olika medlemsländer. Det är också problematiskt att kommissionen delvis grundar sin strategi på felaktig statistik, menarHerman Sundqvist.

Enligt Skogsstyrelsen blir konsekvenserna för svenskt skogsbruk bland annat att Kalhyggen ska undvikas, tunga skogsmaskiner ska inte användas och att intensiv avverkning under fåglars häckningsperiod ska undvikas.

– De här punkterna kan, beroende på hur de uttolkas, få extremt stora konsekvenser för svenskt skogsbruk. Dels ekonomiskt, dels när det gäller möjligheten att sköta skogen för hög tillväxt. Det är också lite märkligt att man lägger fokus på att tunga maskiner ska undvikas. Det viktigaste är ju att undvika körskador, vilket man kan göra om man använder maskinerna på rätt sätt, säger Herman Sundqvist avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se