Arbetsolyckorna i byggbranschen minskar

Förhoppningsvis gör den nya säkerhetsutbildningen tillsammans med ännu starkare säkerhetskultur att arbetsmiljön i byggbranschen förbättras ytterligare, säger Berndt Jonsson.
Foto: Byggföretagen.

Under förra året minskade antalet anmälda arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna i byggbranschen. 

Samtidigt låg antalet arbetsolyckor med dödlig utgång kvar på samma nivå som 2019. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2020.

– Arbetsmiljön i byggbranschen blir allt bättre. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det gäller inte minst arbetet med att få ner olyckorna med dödlig utgång. Vi kan aldrig vara nöjda förrän alla kommer hem säkert efter arbetsdagens slut, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Sedan den 1 juli i år är det obligatoriskt för Byggföretagens medlemsföretag att genomföra arbetsgivarorganisationens branschgemansamma säkerhetsutbildning vid alla byggen där organisationens medlemsföretag bedriver verksamhet. Detta som ett led i att minska olyckorna i byggbranschen.

– Förhoppningsvis gör den nya säkerhetsutbildningen tillsammans med ännu starkare säkerhetskultur att arbetsmiljön i byggbranschen förbättras ytterligare, säger Berndt Jonsson.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se