Ny prognosmodell ska förutse behovet av järnvägsunderhåll

Till följd av den ökade efterfrågan på hållbara och punktliga transporter byggs nu Sveriges infrastruktur för spårburen trafik ut. Samtidigt ökar behovet av underhållsinsatser på befintliga spår. En ny prognosmodell som forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) tagit fram beräknar framtida kompetens- och resursbehov knutna till svensk infrastruktur för spårburen trafik.

Vinst för skogsägarna i dom om fjällnära skog

Dagens dom i Mark- och miljööverdomstolen fastställer att skogsbruk i fjällnära skog faller inom ramen för pågående markanvändning. Skogsägarna får därför rätt till full ersättning från staten. - Glädjande men också väldigt förväntat, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.