Roslagsbanan förlängs till T-Centralen via Odenplan

Roslagsbanan ska förlängas fram till T-centralen i Stockholm. En utredning i trafiknämnden i region Stockholm har kommit fram till att banan ska dras via Odenplan. Foto: Per Eriksson

Den 22 mars fattade trafiknämnden i Region Stockholm beslut om lokaliseringsutredningen för Roslagsbanan som slår fast att banan ska gå över Odenplan vid en förlängning till T-centralen.

Nu har flera alternativa dragningar av banans förlängning till Stockholms cit undersökt och studerats djupare. I lokaliseringsutredningen fastställs det nu vilken ungefärlig dragning som kommer rekommenderas. Tunneln kommer bli cirka tre kilometer lång och börja i området kring albano.

Trafiknämndens utredning vill att Roslagsbanans förlängning ska dra spåren via Odenplan. D.v.s. Utredningskorridor Grön (D). Bild: Region Stockholm.

– Trafikförvaltningen har tillsammans med kommunerna och andra parter utrett olika alternativ för Roslagsbanan till city. Vi har kommit fram till att en tunnel via Odenplan är det bästa alternativet utifrån resenärsnytta, genomförbarhet, kostnad och påverkan på miljön, säger John Söderberg, avdelningschef och ansvarig för investeringsprojekt vid trafikförvaltningen.

Arbetet med projekt Roslagsbanan till city leds av Region Stockholm genom trafikförvaltningen och sker i samverkan med Stockholms stad, Täby kommun, Vallentuna kommun, Österåkers kommun och staten. Andra parter som deltagit i arbetet med lokaliseringsutredningen är till exempel länsstyrelsen, andra myndigheter och allmänheten. Allmänna samråd har hållits under 2021 och 2022.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se