Starkt resultat för Boliden

Foto: Per Eriksson

Omsättningen för den fjärde kvartalet för gruvbolaget Boliden var 17.755 miljoner kronor (16.170) och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 2.835 miljoner kronor (3.043). Fritt kassaflöde uppgick till 2.008 miljoner kronor (2.750).

– Trots vissa incidenter är det ett starkt kvartal. Metallprisernas utveckling har naturligtvis bidragit positivt men vi har också en hög anrikad volym vid våra gruvor där både Aitik och Kevitsa når nya produktionsrekord, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef för Boliden.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor ökade till 3 002 (1 858) miljoner kronor. Förbättringen jämfört med föregående år beror på förbättrade priser och villkor. I kvartalet noterades nya rekord avseende anrikad volym i Aitik och Kevitsa. I Aitik bidrog även högre halter jämfört med föregående kvartal positivt. Den anrikade volymen i Bolidenområdets var något lägre än föregående kvartal medan anrikningen i Garpenberg var högre och uppgick för helåret 2021 till 3,1 Mton. I Tara påverkades produktionen av förhöjt vatteninflöde.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se