Däckregler för tunga fordon ska utredas

Viktigt att tunga fordon är rätt utrustade. Foto: VTI/Katja Kircher

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI,  ska se över däckkraven för tunga fordon och utreda om reglerna behöver skärpas ytterligare. 

– Vi ser fram emot att titta närmare på frågeställningarna som ingår i regeringsuppdraget. Däcken är självklart viktiga för väggreppet vintertid. Vi kan redan nu se att det är angeläget med ett bredare angreppssätt. Detta eftersom det finns fler bidragande faktorer till att det blir problem med tunga fordon vid köbildning och halka, säger Mattias Hjort, forskningsledare på VTI och utredare Hans Norén på Transportstyrelsen.

VTI och Transportstyrelsen ska tillsammans följa upp vilken effekt dessa regler har haft och vid behov föreslå regeländringar om det ytterligare skulle kunna minska risken för olyckor och samhällsstörningar.

Yrkestrafiken spelar en avgörande roll för samhället och tunga transporter behöver ske på ett säkert och effektivt sätt. Stora störningar i trafiken får konsekvenser för hela samhället.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast 31 mars nästa år.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se