Foto: Julian Klein/SLU

Lavskrikan gynnas av planerad gallring

Är det rätt att begränsa skogsbruk för att skydda lavskrikan? Frågan har under de senaste åren engagerat markägare, intresseorganisationer och myndigheter. Nu visar en studie från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Zürich universitet att en anpassning i gallringens intensitet kan leda till att skogsskötsel och artskydd kan kombineras bättre.