10.000 hektar fjällnära skog i Dalarna skyddas

Länsstyrelsen i Dalarna och Skogsstyrelsen vill nu skydda 10.000 hektar fjällnära skog. Förhoppningen är att den övervägande delen av den identifierde skyddsvärda skogen kommer att bevaras genom frivilliga avsättningar. Foto: Per Eriksson

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen redovisar resultaten av en omfattande inventering av Dalarnas mest värdefulla, men än så länge oskyddade och fjällnära skogar.

Under hösten 2020 genomförde Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen i samarbete en inventering av fjällnära skogar i Dalarna. Syftet var att identifiera och avgränsa de områden som är mest skyddsvärda. Resultaten presenteras i en digital rapport som man laddat upp på Länsstyrelsens webbplats.

– De fjällnära skogarna har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren då deras betydelse som de sista stora, sammanhängande naturskogsområdena i Europa har blivit alltmer uppenbar, säger Lennart Bratt handläggare på enheten för naturskydd vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

”De fjällnära skogarna har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren”

I Dalarna har 40 områden inom Älvdalens och Malung-Säen kommuner identifieratsoch beskrivits. Den sammanlagda ytan uppgår till cirka 280 kvadratkilometer, varav nästan hälften utgörs av produktiv skogsmark. Av denna skogsmark är två tredjedelar belägen ofanför gränsen för fjällnära skog.

Det karakteristiska för dessa skogar är deras relativt obetydliga påverkan av skogsbruk, med minimal användning av moderna och storskaliga metoder.  Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län finns det många hotade och rödlistade skogsarter i detta skogslandskap.

– Som ett direkt resultat av inventeringen och det följande regeringsuppdraget avsätts nu cirka 10.000 hektar (100 kvadratkilometer) fjällskog och annan mark på Sveaskogs innehav i Dalafjällen. Vår förhoppning är att den övervägande delen av den identifierade skyddsvärda skogen kommer att bevaras genom frivilliga avsättningar eller genom att markägaren erhåller ersättning för att avstå från skogsbruk, säger Jemt Anna Eriksson, chef på enheten för naturskydd vid Länsstyrelsen i Dalarnas län avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter inom skogsmiljö

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se