Taxibilar kartlägger potthålen i Stockholm

Taxicentralen Taxi Stockholm har inlett ett samarbete med teknikföretaget Univrses där man samlar information om skicket på vägarna i huvudstaden. Innan tekniken implementerades rapporterades det i genomsnitt 30 potthål per månad. Efter det att man infört systemet ökade rapporteringen av potthål med cirka 450 upptäckta per månad.

Taxi Stockholm samarbetar idag med teknologiföretaget Univrses för att samla in information om Stockholms vägar till aktörer som ansvarar för stadens vägunderhåll. Tack vare de insikter som tillhandahållits av Univrses teknik och Taxi Stockholms bilar, förväntas kostnaderna för reparation av exempelvis potthål halveras under de kommande fyra till sex åren.

– Det är fantastiskt att få vara en del av detta projekt. Fungerande vägar är inte bara avgörande för säkerheten utan är även en grundläggande förutsättning för att skapa en hållbar stad som vi kan verka i, säger Pernilla Samuelsson, vd på Taxi Stockholm.

”Vi sökte efter ett samarbete med en verksamhet som ständigt har fordon i rörelse på Stockholms gator.”

Univrses kunder hittas bland annat bland hos kommuner som vill dra nytta av den nya väginformationen som man samar in och analyserar i företagets AI-baserade system. Genom ett samarbete med taxiföretaget Taxi Stockholm, får ansvariga för vägunderhållet i huvudstaden relevant information om potthål och andra vägskador i realtid, vilken i sin tur kan bidra till nabbare reparationer vid underhållsbehov, säkrare vägar och mindre behov av manuella vägskadeinspektioner.

Tack vare de insikter som tillhandahållits av Univrses teknik och Taxi Stockholms bilar, förväntas kostnaderna för reparation av exempelvis potthål halveras under de kommande fyra till sex åren.

– De bilar som ingår i vårt samarbete fungerar som mobila plattformar för datainsamling. Utrustade med kameror i vindrutan, samlar bilarna in en konstant ström av bilder av stadens vägar som, då de processas av Univrses teknik, blir till live-information av bland annat vägskador, säger Carl Vad-Schütt, IT-Chef på Taxi Stockholm.

Statistik från en kommun i Stockholmsregionen bekräftar nyttan med Univrses AI-plattform, ”3DAI City”. Innan tekniken implementerades i Taxi Stockholms taxibilar, rapporterades det i genomsnitt 30 potthål per månad. Efter det att man infört systemet ökade rapprteringen av potthål med cirka 450 upptäckta per månad.

Det innovativa projektet tog sin början när Univrses initierade samarbetet med önskemål om att använda ett 20-tal taxibilar från Taxi Stockholm.

– Vi sökte efter ett samarbete med en verksamhet som ständigt har fordon i rörelse på Stockholms gator. Taxi Stockholm var det självklara valet för projektet. Deras verksamhet är ständigt igång, vilket möjliggör en kontinuerlig insamling av aktuell information av stadens vägnät, säger Jonathan Selbie, vd på Univrses.

Enligt Taxi Stockholm verkar man konsekvent efter devisen ”vi får stockholmarna att fungera”, där ett engagemang för ett hållbart Stockholm står i centrum. Utöver en pågående elektrifiering av fordonsflottan, representerar det här projektet ytterligare ett samarbete där Taxi Stockholm är med och bidrar till en mer hållbar stad.

Här kan du läsa fler nyheter inom trafiksäkerhet

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se