SBAB: Byggkostnaderna ett kompakt möker för byggsektorn

n 30-procentig uppgång i byggkostnaderna bidrar till kompakt mörker i bostadsbyggandet. Det visar den statliga bolånebanken SBABs Booli Housing Market Index (HMI).
En 30-procentig uppgång i byggkostnaderna bidrar till kompakt mörker i bostadsbyggandet. Det visar den statliga bolånebanken SBABs Booli Housing Market Index (HMI).

Försäljningen av nya bostäder går mycket trögt och byggande av bostäder har stannat upp. Den genomsnittliga försäljningstiden för de bostäder som ändå är ute till försäljning ligger nu på över ett år. Kostnaderna för byggandet, som på tre år har ökat med över trettio procent, utgör en stor del av problemet. Det visar den statliga bolånebanken SBABs Booli Housing Market Index.

SBAB har sammanställt det aktuella försäljningsläget för nya bostäder och dessutom ställt efterfrågan på nya bostäder mot utbudet beräknat med SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för kvartal fyra förra året. Den beräknade efterfrågan utgår från potentiella bostadsköpares betalningsvilja och sätter den i relation till kostnaderna för olika nyproducerade bostäder.

– Dessvärre tror jag att vi kommer att behöva vänta en längre tid innan vi får se en större uppgång i försäljningen av nya bostäder och att bostadsbyggandet växlar upp igen. Fortsatt sjunkande inflation och förväntningar om kommande räntesänkningar är ändå en liten ljusglimt, liksom att byggkostnaderna har slutat stiga så snabbt. Detta, tillsammans med stigande priser på bostäder på andrahandsmarknaden på senare tid – de konkurrerar ju med nyproduktionen – kan möjligen ändå skapa lite tillförsikt hos hårt pressade bostadsbyggare, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Fortsatt sjunkande inflation och förväntningar om kommande räntesänkningar är ändå en liten ljusglimt”

Först pandemin och sedan Ukrainakriget har bidragit till att byggkostnaderna har ökat med mer än 30 procent sedan början av 2021 och i huvudsak till följd av externa faktorer utom kontroll för bostadsbyggarna. Det är en exempellös stor uppgång i byggkostnaderna på kort tid som har slagit stenhårt mot bostadsbyggandet.

– Nyligen kom nya data från SCB som visar att bygginflationen i februari var på den lägsta nivån sedan mars 2021. Det är förstås ett steg i rätt riktning att bygginflationen nu har fallit tillbaka kraftigt, men det löser inte problemet med att byggkostnaderna har ökat med över 30 procent på kort tid, säger Robert Boije.

byggkostnadsindex hmi

Hög inflation och stigande räntor har visserligen dämpat efterfrågan men utbudsminskningen dominerade. 

– Samtidigt som vi vet att det behöver byggas många nya bostäder i Sverige för att inte minst kunna säkerställa kompetensförsörjningen på tillväxtorter med befintlig bostadsbrist, har den höga inflationen och de markant högre räntorna slagit hårt mot den köpkraftbaserade efterfrågan på nya bostäder. Rasande försäljning har fått bostadsbyggarna att dra i handbromsen. Trots nedgången i efterfrågan ser vi nu att nedgången i bostadsbyggandet är så stort att det på många håll överstiger minskningen i efterfrågan. Det har bidragit till bättre balans mellan utbud och efterfrågan i områden som tidigare visade tecken på överproduktion av nya bostäder sett till vad hushållen hade möjlighet att efterfråga, säger Robert Boije, avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg & anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se