Ännu en borre orsakar stora skogsskador

Gran dödad av den dubbelögade bastborren
Gran dödad av den dubbelögade bastborren. Foto: Per Eriksson

I cirka 20 procent av den granskog som dödats av granbarkborre finns även omfattande angrepp av en annan skadegörare. Den dubbelögade basttborren. Det framkommer i en rapport om skogsskador från Skogsstyrelsen.

I samband med senaste inventeringen av granbarkborrens angrepp på granar i södra och mellersta Sverige, som utförts av SLU på uppdrag av Skogsstyrelsen, gjordes för första gången i området också en inventering av hur omfattande angreppen är av skadeinsekten dubbelögad bastborre. Precis som granbarkborren förökar den sig under granens bark vilket skadar och dödar granen. Det visade sig att 20 procent av den volym granskog som dödats och som inventerades, hade angripits av enbart dubbelögad bastborre eller tillsammans med granbarkborre. Det ökar skadetrycket ytterligare på granarna. Totalt handlar det om en halv miljon kubikmeter skog som drabbats av bastborren.

– Det här visar att de torra och varma sommarperioderna som inleddes med torkan 2018 gynnar fler skadeinsekter än granbarkborren. Det förstärker behovet av att skogsägaren sätter gran på mark där den trivs bäst för att göra den så vital och motståndskraftig som möjligt för skadeinsekter, säger Lennart Svensson, nationell skogskadesamordnare på Skogsstyrelsen.

”Det här visar att de torra och varma sommarperioderna som inleddes med torkan 2018 gynnar fler skadeinsekter än granbarkborren”

Enligt Skogsstyrelsen är den bästa åtgärden för att undvika skador av dubbelögad bastborre är att inte plantera gran på torr mark. Till skillnad från granbarkborren kan antalet dubbelögade bastborrar minskas kraftigt genom att avverka angripna träd på vintern om man får med sig barken ur skogen, då den dubbelögade bastborren övervintrar som larver i värdträdet.

Enligt skogsskaderapporten som sammanfattar skadorna på svensk skog under 2023, ligger skadorna av granbarkborren fortfarande på en onormal hög nivå trots att årets skador på totalt 2,4 miljoner skogskubikmeter är en tredjedel av toppnivåerna år 2020 och 2021. Totalt har nu cirka 34 miljoner skogskubikmeter gran dödats sedan utbrottet 2018. De minskade volymerna jämfört med ifjol ses främst i Svealand, medan de angripna volymerna i östra Götaland är på samma nivå som under 2022.

Faktaruta dubbelögad bastborre

Här kan du läsa fler nyheter om skogsmiljö

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se