Hydroscands servicetekniker Elias Wennerstrand, Svante Flodin och Eddie Holmkvist.​

Hydroscands SlangExpress växer i Malmö

Hydroscands populära, mobila slangservicetjänst, SlangExpress, fortsätter att växa i Skåne. I Malmö har efterfrågan av mobil slangservice ökat så pass mycket att de befintliga servicebussarna rullar konstant. För att svara upp mot kundernas efterfrågan har Hydroscand valt att satsa ytterligare på tjänsten i Malmö.