Starkast tillväxt för privata lokaler

privata_lokaler

Under årets första tre kvartal har det påbörjats privata och offentliga husbyggnadsinvesteringar till ett värde av cirka 115 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2016 innebär detta en ökning med 4-5 procent. Det är privata ny- och ombyggnadsinvesteringar som ökar mest, medan de offentliga ligger kvar på samma nivå som 2016.

Detta meddelar analysföretaget Industrifakta, som varje kvartal släpper en konjunkturrapport för den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Magnus Johansson, som är projektledare på Industrifakta, påpekar att man i de senaste siffrorna kan se en inbromsning av ökningstakten i år.

– Våra prognoser för helåret 2017 har legat lite under den rådande ökningstakten, men med hänsyn till de färska investeringssiffrorna verkar det som om vi får rätt i vår bedömning av läget. I vår sensommarprognos trodde vi på en 2 procentig ökning av de privata och offentliga lokalinvesteringarna i år, vilket nu ligger ganska nära byggtakten för kvartal 1-3 avslutar Magnus Johansson.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se