Veidekke vill bli effektivare

Med snart två år på VD-stolen för Veidekkes verksamhet i Sverige är Jimmy Bengtssons fokus framåt glasklart: Ökad produktivitet och attraktivitet. Branschen står inför stora utmaningar och det är hög tid för byggherrar och entreprenörer att höja ambitionsnivån och ta ansvar för utvecklingen av byggbranschens produktivitet.

För att öka takten ytterligare väljer Veidekke nu att tillsätta en ny roll i Sverigeledningen, med fokus på just produktivitet.

Överhettning och brist på arbetskraft i byggbranschen är numera välbekanta teman i media. Upprepade gånger har vi kunnat läsa rubriker om höga byggkostnader, långa byggtider och en alltför låg produktivitetsutveckling.

Byggbranschen har haft en betydligt högre kostnadsutveckling än övriga branscher.

– Med en ränta i botten talar det mesta för att kundernas betalningsvilja kommer att plana ut. När investeringskalkylerna inte går ihop och internationell konkurrens knackar på dörren blir situationen ohållbart, säger Jimmy Bengtsson. Det är hög tid att ta klivet in i framtidens byggbransch – och på riktigt lyckas förena ökad produktivitet med ökad kundanpassning. För en sak är säker. Om inte vi förändrar byggbranschen kommer någon annan att göra det åt oss, fortsätter han.

”Om inte vi förändrar byggbranschen kommer någon annan att göra det åt oss”, Jimmy Bengtsson, vd på Veidekke Sverige

Att tillsätta en specifik roll med fokus på produktivitetsutveckling i Sverigeledningen må vara en nyhet, men produktivitetsaspekten är inget nytt påfund inom Veidekke. Med sin lean-inspirerade involveringsfilosofi och ”kollektiv intelligens” som mål, läggs stort fokus på att skapa ökad effektivitet och bättre lösningar runt om i verksamheten.

En av de medarbetare som varit drivande i utvecklingen av såväl VDC som involveringsmetodiken är Emile Hamon, som nu tillträder en ny roll som chef för Verksamhetsutveckling på Sverigenivå.

Hans uppdrag är att öka Veidekkes konkurrenskraft genom fokus på produktivitetsfrågor som t ex VDC, digitalisering, involvering, projektstyrning, produktutveckling, logistik, resursanvändning och affärsmodeller.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se