Mindre lager av rundvirke och flis

DSCF2602

Under hösten är virkeslagren som lägst och i år var de ovanligt små. Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 6,3 miljoner m³f ub den 30 september 2017. Det är 18 procent mindre än vid samma tidpunkt förra året.

Lagren av barrsågtimmer var 2,2 miljoner m³f ub vilket är 21 procent mindre än vid samma tid 2016.

Lagren av massaved uppgick till 3,4 miljoner m³f ub vilket är 18 procent mindre än förra året. Minskningen gäller såväl tall-/barrmassaved som gran- och lövmassaved. Minskningen gäller alla virkesbalansområden samt typ av lagringsplats.

Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till 0,7 miljoner m³f ub, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med förra året.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se