Skogsmarkspriser når toppnivåer

_DSF2226

Priserna på skogsmark ökar, visar Skogssällskapets siffror för september. Tydligast är det i södra Sverige där toppnoteringar uppmätts på flera håll – all-time-high. Även virkespriserna ökar, en trend som syns över i stort sett hela landet. Det berättar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

Det går bra för Sverige. Konjunkturen är fortsatt god och ränteläget är lågt, något som återspeglas på skogsfastighetsmarknaden, främst i södra Sverige upp till södra Norrland.

– Utvecklingen understöds delvis av ett litet utbud och en stor efterfrågan samt en bra virkesmarknad överlag. Men så har vi fortfarande god konjunktur och en allmänt positiv ekonomisk bild med låga räntor som påverkar, säger Ulrik Abelson.

I norra Sverige syns dock inte samma utveckling på skogsmarkspriserna. En förklaring kan vara att det i regel finns färre spekulanter och att köparen kanske ser mer till fastighetens långsiktiga avkastningsvärde än andra faktorer vid en investering där.

– I södra Sverige finns andra värden än virkesavkastning som påverkar skogsmarkspriserna, till exempel närhet till fastigheten, jaktmöjligheter och andra upplevelser. Man kan till exempel se möjligheter att bebygga marken eller på andra sätt få intäkter från fastigheten.

Ulrik påpekar att priserna även i södra Sverige kan variera mycket beroende på närheten till tätorter, och fastighetens övriga egenskaper. En stor prispåverkan har också köpsugna skogsägande grannar. Den vanligaste köparen till en skogsfastighet är en skogsägare i trakten.

– På rena skogsfastigheter är efterfrågan stor, men om det finns byggnader och bostäder på marken beror priset på hur het bostadsmarknaden är där fastigheten ligger. Det är lägre marknadsvärden långt från tätorter och då kanske man inte alltid kan räkna med att få bra betalt. Priserna på fritidshus i rena skogsmarker har inte dragit iväg, det har varit en förhållandevis stillastående marknad över hela landet senaste året.

Även om marknaden för skogsfastigheter är fundamentalt annorlunda mot bostadsmarknaden, kan Ulrik tänka sig att det finns en korrelation dem emellan i utvecklingen på sikt.

– Vi ser ju att prisökningstakten på bostäder har backat, man har besinnat sig en aning. Jag tror att det kan ha en psykologisk effekt även på skogsfastighetsmarknaden, att man tittar över sin kalkyl och kanske blir lite mer återhållsam.

Vad gäller virkespriserna har de ökat i stort sett över hela landet, vilket innebär att skogsindex huvudsakligen justeras och blir lägre: virkesvärdet från avverkning ökar mer än priset på en skogsfastighet.

– Vi har kommit in i en ny situation där massaved blir lite hetare. Tidigare har priset på massaved legat still, men nu ser vi prishöjningar där också, samtidigt som sågverken är i en fas där de betalar mer för timret.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se