Gruvnäringen i en hållbar framtid

_W5A2484

Den 17 maj lanserades ett unikt forskningssamarbete mellan Stockholm Environment Institute och Svemin för att utveckla gruv- och mineralnäringen i en ännu mer hållbar riktning. I ett högteknologiskt samhälle är materialförsörjning en strategisk fråga, inte minst för att möta de klimatdrivna hållbarhetsutmaningarna.

Vilken roll har gruv- och mineralnäringen i den hållbara samhällsutvecklingen? I det framtida, moderna och hållbara samhället med ökat välstånd kommer mineral och metaller fortsättningsvis behövas för att utveckla nödvändig infrastruktur, framtidens kommunikationsutrustning och hållbara energitekniker som solceller, vindkraft och batterier. Utvinning av metaller och industrimineraler måste dock ske på ett hållbart sätt.

− En viktig del i arbetet med att skapa goda förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig gruv- och mineralnäring i Sverige är att tydliggöra samhällsnyttan. Det hoppas vi är en av de saker det här samarbetsprojektet kan tydliggöra. På så sätt bidrar vi också till att branschens hållbarhetsarbete vidareutvecklas, säger Per Ahl, vd för Svemin.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se