Miljövänlig sågkedjevätska

Jens Tagesson på Tatec Forest marknadsför bland annat sågkedjevätskan Cobiolube som är helt fri från olja. Produkten visades på Skogsmaskindagarna. Foto: Per Eriksson.
Jens Tagesson på Tatec Forest marknadsför bland annat sågkedjevätskan Cobiolube som är helt fri från olja. Produkten visades på Skogsmaskindagarna. Foto: Per Eriksson.

Tatec Forest i Tranås marknadsför en rad olika produkter till skogsbranschen. En av företagets mest intressanta produkt är sågkedjevätskan Cobiolube.

Cobiolube chain är ingen oljeprodukt vilket gör att den håller aggregat, maskin och rutor renare. Om man skulle få vätskan på rutor eller andra ytor kan man enkelt tvätta med vatten.

– Tack vare bra vidhäftning säkerställer man att vätskan stannar där den gör mest nytta, vilket förlänger livslängden på kedjor, svärdbommar och noshjul, säger Jens Tagesson, vd på Tatec Forest.

Friktionen hos Cobiolube är mycket låg vilket resulterar i mindre förslitning och temperaturområdet uppges vara mycket brett, vilket möjliggör användning året runt. Även i i krävande förhållanden.

Smörjmedlet har en svag lukt vilket resulterar i att förarmiljön förbättras.

– Cobiolube är en vätska som är helt fri från olja. Produkten har dessutom tilldelats EU:s miljösymbol. Denna symbol ges till produkter som kan minska miljöpåverkan under hela produktlivscykeln från råvaror till tillverning, användning och bortskaffande. Produkten måste också uppfylla höga kvalitetskrav på funktion, säger Jens Tagesson, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se