Eldriven skogsbil på lastbilsträffen i Ramsele

På lastbilsträffen i Ramsele visade Själanders Åkeri upp den elektrifierade skogsbilen som används för transport av virke mellan SCA:s timmerterminal och skogsindustri.

Projektet Förnybart i tanken startade med ett hållbarhetsevent vid lastbilsträffen 2019. Nu slöt organisationen BioFuel Region cirkeln genom att återkomma till Ramsele med ett avslutat seminarium där man berättade om hur infrastrukturen för el, vätgas och förnybara drivmedel utvecklas i regionen.

Omställningen till en fossilfri lastbilsflotta involverar lokala företag i Västernorrlands och Jämtlands län som är med och bygger upp infrastruktur. Under seminariet fick deltagarna träffa flera av entreprenörerna och höra mer kring deras verksamhet och framtidsplaner. Dessutom berättade transportköpare om sina erfarenheter från åkerier som kör på el och flytande biogas i sin dagliga verksamhet.

Precis som 2019 genomfördes seminariet i samarbete med Sollefteå kommun och Lastbilsträffen.

Enligt Bio Fuel Region är det många transportföretag som vill bli fosillfria och det handlar mer om tillgänglighet i infrastruktur och fordon än om frågan att ställa om. Tester och erfarenheter är jätteviktiga och från lokala entreprenörer fick deltagarna på seminariet veta hur det går för de som vågat vara tidiga. Intresset är stort och många av de åkerier som deltog vill ställa om och det som driver dpom är ekonomi, hållbarhet och kundernas krav. En annan avgörande faktor är även de styrmedel som finns för omställningen av tung trafik när det gäller laddinfrastruktur och fordon.

Det är även viktigt för transprortföretagen att veta vad som gäller om fem år för att kunna fatta rätt beslut. Transportköparna har också en nyckelroll i detta, vilket innebär att de måste ställa krav och samtidigt vara beredda att ta en del av kostnaderna för omställningen.

Ett exempel på en utmanande omställning är den världsunika eltimmerbilen som SCA har i drift mellan timmerterminal och skogsindustri, men också varit ute i skogen och hämtat virke. Eltimmerbilen visades på lastbilsträffen och har också testats i området. Själanders Åkeri har med hjälp av snabbladdning vid ett mobilt batterilager kunnat bekräfta att det gick bra hämta virke i skogen och transportera det ner mot kusten.

Erfarenheterna uppges vara goda vad gäller komfort, framkomligheten och räckvidd. De flesta turer som körs med skogsbilar är på mindre 6 mil och framkomligheten för ellastbilen är god i skogen och inte minst en bättre arbetsmiljö för föraren.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se