”Byggbranschen aktiv i miljöfrågan”

Hälften av byggbranschens företag (48 procent) har ökat sitt engagemang i klimatfrågan de senaste tre åren. Det visar årets Ramirentrapport*. Genom utvecklingen av mål för bygg- och anläggningssektorn har branschen därmed tagit flera aktiva steg mot en mer hållbar bransch.

Det byggbranschen framför allt är duktiga på är avfallshantering. 87 procent av byggföretagen tar hand om sitt avfall på ett ansvarsfullt sätt, vilket är två procent högre än föregående år. Företagen är även bra på att utnyttja material på ett effektivt sätt för att minska spill (81%) och att använda miljöanpassade produkter (74%). Båda dessa har dock sjunkit med fem procent vardera i jämförelse med året innan.

Ramirent har under de senaste åren arbetat för att erbjuda fossilfria uthyrningsmaskiner och utrustning. Idag är cirka 85 procent av uthyrningsparken helt fossilfri och samlad under namnet RamiGreen. Utöver det tankas de kvarvarande dieseldrivna maskinerna endast med det förnybara drivmedlet HVO100.

Att jobba mer hållbart handlar inte bara om samhällsnytta, det finns även en affärsnytta i form av konkurrenskraft att vinna på att göra det. Tre av fyra byggföretag jobbar med att utveckla sitt hållbarhetsarbete, en siffra som dock har sjunkit med sex procent jämfört med föregående år. Lågkonjunkturen, som slår mot byggbranschen, kan vara en förklaring till att klimatomställningsarbetet inte har samma höga prioritet som tidigare år.

Branschens efterfrågan på hållbara produkter ökar. Under flera år har Ramirent fasat ut dieseldrivna maskiner och utrustning till förmån för mer klimatsmarta alternativ. Idag är cirka 85 procent av uthyrningsparken helt fossilfri. De klimatsmarta maskinerna, bodarna och kringutrustningen finns samlade under namnet RamiGreen. Från och med 1 april kan dessutom kvarvarande dieseldrivna maskiner och tunga arbetsfordon, endast tankas med HVO100 på Ramirents alla kundcenter.

* Ramirentrapporten ges ut för tredje året i rad. I den presenteras statistik och insikter kring olika aktuella ämnen inom branschen – statistik som bygger på svar från 500 personer inom byggbranschen. Undersökningen har genomförts med hjälp av Novus, vilket garanterar ett representativt urval från branschen.