Norra Skog premierar skogsbilvägar med hög bärighet

Skogsägarföreningen Norra Skog satsar nu extra på en bärighetspremie till de skogsägare som väljer att framtidssäkra sina skogsbilvägar till året-runt-bruk. Foto: Per Eriksson

En skogsbilväg med hög bärighet höjer alltid en skogsfastighets värde precis som en investering i ett modernt uppvärmningssystem höjer värdet på en villa. Nu satsar skogsägarföreningen Norra Skog extra på en bärighetspremie för barrtimmer och långstolpar till de skogsägare som väljer att säkra sina skogsbilsvägar så att de kan användas för skogstransporter året runt.

– Under lång tid har vi sett en försämring av skogsbilvägnätet och via denna premiökning vill vi signalera värdet av bra vägar med ökad tillgänglighet, säger Patrik Jonsson, chef för Skog & Virke på Norra Skog.

Enligt Norra Skog är det klimatförändringarna som ställer nya krav på hur vägar byggs men också på hur en äldre väg rustas upp för att klara av de tunga transporterna som dessutom blivit tyngre och kräver en bättre bärighet.

Norra Skog har under några år utvecklat vägtjänster via en egen vägbyrå för att med högsta profession bygga eller rusta upp medlemmarnas befintliga vägar. Bärigheten är helt avgörande för om en väg ska fungera året om eller om den begränsas till att endast fungera på vintern, då minusgrader och snö gjort den körbar.

– Ett förändrat klimat med generellt varmare vintrar, mer nederbörd och intensivare regn- och snöperiod har gjort att det ställer nya krav på våra skogsbilvägar. Vi ser därför ett stort behov av att rusta upp många befintliga skogsbilvägar, säger Gustav Karlefors, chef på Vägbyrån.

Tillgängligheten på en skogsbilväg definieras i tre klasser: Vinter, sommar och höstregn/tjällossning. Den sistnämnda kan även kallas året-runt-väg och är bäst i klassen med högst bärighet. Genom Norra Skogs ökade premie kommer skogsägare som väljer att bygga deller rusta upp sina skogsbilvägar utifrån bärighetsklassningen sommar eller året-runt få mer tillbaka på det timmer som säljs till föreningen.

–Genom vår satsning kommer Vägbyråns experter tillsammans med skogsinspektorerna få goda möjligheter att höja vägstandarden hos skogsägaren. Vi vill kunna utföra vårt uppdrag året runt. För skogsägaren innebär det både ett högre virkespris och en bättre tillgänglighet för alla aktiviteter i skogen som exempelvis skogsvård, bärplockning, jakt och tillsyn. Norra Skogs allt starkare position gör att vi, trots försämrad konjunktur, kan göra denna satsning, säger Patrik Jonsson.

 Premieökningen gäller kontrakt tecknade från sista oktober och nivån beror på bärighetsklass och avtalets storlek.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se