Byggfakta: ”Bostadsbyggandet har slutat sjunka”

Enligt analysföretaget Byggfaktas senaste prognos för bostadsbyggandet var byggstarterna oförändrade mellan september och oktober. De senaste tolv månaderna har bostadsindikatorn fallit med 28 procent.

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt var oförändrade mellan september och oktober enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 3,2 procent medan övrigt byggande minskade med 1,3 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, var oförändrad under oktober, vilket var lägre än förra månadens nedreviderade utfall på +0,6 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten +0,8 procent i oktober, en nedgång från förra månadens kraftigt uppreviderade utfall.

– Indikatorn steg för bostadsbyggandet och sjönk för övrigt byggande under oktober. Sammantaget blev det oförändrat. Byggstarterna har rört sig något uppåt de senaste månaderna, men det är främst en handfull riktigt stora industriprojekt som drar upp statistiken. Det gör läget svårtolkat och innebär att det är för tidigt att prata om en tydlig vändning uppåt, säger Tor Borg, analyschef på Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 3,2 procent under oktober, vilket var tredje månaden med ökande byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -28,2 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed återigen att bostadsbyggandet verkar ha bottnat. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp något, vilket ytterligare understryker denna signal.

– Återigen signalerar bostadsindikatorn att nedgången i byggstarter verkar ha bottnat och att det skett en stabilisering de senaste månaderna. Stabiliseringen sker dock efter att indikatorn mer än halverats sedan hösten 2021, vilket innebär att bostadsproduktionen, räknat i kronor, är nere på nivåer som de låg på för nio år sedan, förklarar Tor Borg.

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången i bostadsbyggandet startade tidigare än vad den officiella statistiken visar. Indikatorn signalerar i nuläget en årstakt kring 22 000 byggstartade bostäder i slutet av året, vilket skulle vara den lägsta årstakten på länge, säger Tor Borg avslutningsvis.