Metsä satsar på el- och biogaslastbilar

Metsä Group har ställt som mål att minska virkesanskaffningens fossila utsläpp i Finland med 30 procent före 2030 i jämförelse med 2022. Som ett led i detta arbete tar Metsä Group i bruk el- och biogaslastbilar för virkestransporter till bioproduktfabriken i Kemi.

– Det är viktigt att vi även inom virkesanskaffningen dryftar metoder för att ersätta fossila bränslen och de koldioxidutsläpp som de förorsakar, säger Juha Jumppanen, skogsdirektör på Mäta Group.

För att minska de fossila utsläppen har Metsä Group startat ett pilotprojekt, där man testar användning av eldriven lastbil för virkestransporter mellan virkesterminalerna och den bioproduktfabrik i Kemi som startade under hösten. Dessutom byggs laddningsinfrastruktur för ellastbilarna vid bioproduktfabriken i Kemi. Inom projektet uppmuntras också entreprenörerna på olika sätt att skaffa lastbilar som använder fossilfria bränslen.

Enligt Metsä Groups kalkyler härstammar ungefär hälften av virkesanskaffningens utsläpp från drivningen och ungefär hälften från transporterna.

– Under de närmaste åren kommer det sannolikt flera lösningar för minskning av utsläpp inom transportsektorn och därför koncentrerar vi nu oss särskilt på minskning av utsläpp just inom transporterna, berättar Juha Jumppanen.

Tills vidare har Metsä Group minskat på virkesanskaffningens koldioxidutsläpp genom att öka andelen tågtransporter och användning av biodiesel. Då den nya bioproduktfabriken i Kemi togs i bruk, ökade andelen transporter med eltåg betydligt.

– Tillgången på el- och biogaslastbilar som lämpar sig för virkestransporter har varit låg, men utbudet har förbättrats. Vi vill uppmuntra och understöda entreprenörerna till anskaffning av el- och biogaslastbilar. De första biogaslastbilarna är redan beställda och före utgången av nästa år kommer vi att ha uppskattningsvis tio gasbilar i bruk, säger Hannu Alarautalahti, produktionsdirektör på Mäta Group.

– Metsä Group vill vara en föregångare i fråga om minskade utsläpp och en vägvisare för hela branschen. Vi hoppas på goda erfarenheter från pilotprojekten, så att vi kan möjliggöra fossilfri teknologi i hela branschen konstaterar Juha Jumppanen avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se