Dannemoras järnmalm håller toppklass

Tester av järnmalmen i Dannemora gruva visar på bra resultat. Enligt en preliminär bedömning går det att framställa en produkt med cirka 68 procent järnhalt. Foto: Per Eriksson

Arbetet med den så kallade scoping-studien som ska utreda mineralinnehållet i Dannemora Gruva pågår i ett högt tempo och följer tidsplanen. Ett internationellt gruvkonsultföretag har anlitats som projektledare för studien och sysselsätter för närvarande tjugo tekniska experter.

Målet med studien är att fastställa förutsättningarna att producera och höganrika råmalmen i Dannemora samt ett lämpligt flödeschema för upprättande av en ekonomiskt lönsam produktion.  En cetral aktivitet i studien är de kvalificerade anrikningsförsök som just nu har avslutats hos ett minerallaboratorium i Kanada.

– De preliminära resultaten visar på en bra anrikningsbarhet hos råmalmen, samt att det med beprövade anrikningsmetoder är möjligt att framställa ett järnmalmkoncentrat i världsklass med cirka 68 procent järnhalt, säger Christer Lindqvist, vd på Grängesberg Exploration Holding, som äger Dannemora Koncern AB.

Koncentratet bedöms ha låga föroreningar och är sannolikt lämplig som insatsvara för produktion av pellets för järnmalmstillverkning.

Det är den första gången som djuplodande mineralogiska och processtekniska undersökningar genomförts på råmalmen från Dannemora Gruva. Det ska borga för att det tekniska underlaget för dimensioneringen av den nya anrikningsprocessen blir av högsta tänkbara standard. 

– Vi är mycket nöjda med tempot som arbetet i studierna flyter på. Och vi känner oss komfortabla med de ambitiösa tidsplanerna som lagts, säger Christer Lindqvist.

Utöver arbetet med studien har en miljöansökan till mark- och miljödomstolen inletts. Ansökan består av två delar – en teknisk beskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning. Den pågående studien kommer utgöra underlag för den tekniska beskrivningen.

Närmiljön kommer inte påverkas på samma sätt som förra gången gruvan var i drift mena Christer Lindqvist. Då hotades gruvbolaget av vite av Länsstyrelsen Uppsala för att lösa problemen med bland annat buller och damm.

– Nu kommer malmen att krossas under jord, vilket kommer begränsa påverkan på närmiljön betydligt säger han.

Vid nästa årsskifte förväntas miljöansökan att lämnas in och preliminärt hoppas man att gruvdriften kan starta i slutet av 2024.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se